Stari Merkator, Beograd  |  tel: 011/267.31.92  |  mob: 064/387.222.4  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram

Meridijani Tela četvrte i pete kuće

Datum: 18.11.2017   |   Lokacija: Asocijacija za Energetsku Psihologiju   |   Vreme: 12:00 - 16:00Četvrti i peti meridijan su možda dva najznačajnija meridijana. Od njih počinje čitav emotivni život - entitet koji boravi između dve stvari, između bilo koja dva objekta. Četvrti meridijan je meridijan želuca, a peti meridijan srca.

Kada ovu šemu posmatramo na nivou našeg natalnog horoskopa, u kome četvrti i peti meridijan odgovaraju četvrtoj i petoj kući, znamo da one pripadaju znacima kojima vladaju Svetla. Ta dva znaka su Rak i Lav, a njima vladaju Mesec i Sunce. Njihov susret je tačno između četvrtog i petog meridijana. To je tačka spajanja čitavog našeg emotivnog života. To je prauzrok svega. Ako bismo želeli da razumemo kako je počeo čitav naš zodijak, sve to izvire u jednom praemotivnom kodu. Upravo iz ove tačke spajanja četvrte i pete kuće formira se čitava simetrija zodijaka.

Sunce iz ove centralne tačke predstavlja način da se sve u našem životu promeni. Sunce, zajedno sa Mesecom koji čini njegovu potku, kreira čitav zodijak, kreira sve suprotnosti koje nosimo unutar sebe, um i telo ili bilo koja druga dva para suprotnosti.

Suprotnosti su, inače, uvek ogledalo jedne iste stvari. Međutim, preko Sunca mi re-kreiramo, odnosno imamo mogućnost da nađemo celu tačku našeg odjeka i da stvorimo potpuno čitav svoj novi svet. Možemo menjati sećanja koja smo nasledili od predaka. Stoga ulazak u polje ova dva meridijana jeste ulazak u polje ključeva sudbine - emotivnog prauzroka koji je doveo do toga da dobijemo upravo te pretke i ostalo okruženje koje stvara uzročno-posledičnu vezu. Ta tačka se nalazi na mestu susreta dva svetla ili našeg samog postojanja.

Teme:

 • Entitet koji je zasnovan na saradnji uma i tela
 • Praemotivni kod
 • Četvrti meridijan želuca i četvrta kuća horoskopa, Mesec
 • Genetska sećanja
 • Peti meridijan srca i peta kuća i Sunce
 • Razvoj radosti i kreativnosti
 • Kroz peti meridijan kontaktiranje karme svog prethodnog Ja
 • Vežba – dati sebi ono što želimo da dobijemo od drugih
 • Biranje (kreiranje) sopstvenog odgovora na situaciju
 • Strah od neuspeha/uspeha

Kome je namenjen:

 • Svim studentima druge godine Energetske Psihologije
 • Svim zainteresovanim za balansiranje simbolike četvrte i pete natalne kuće i ukoliko osećate:
 • disbalanse koji postoje u okviru 4. kuće, bilo da se oni odnose na stanje u porodici, odnos sa jednim roditeljem, imovinsko stanje, promenu mesta boravka i slično
 • da nešto ne zaslužujete
 • želite da proširite kapacitet primanja
 • problem sa varenjem, slabost želuca, hroničan umor
 • komplikovane odnose koji imaju koren u prošlom životu, a koji se manifestuju kao ljubomora, mržnja i veliko nezadovoljstvo
 • ako osećate probadanje, aritmije, srčane disfunkcije

Način pohađanja:

Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti.

Cena: 60 EUR

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org

Više o programu Meridijana Tela možete videti ovde.


Prijavi se Nazad na listu događaja