Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram
Energetska struktura čoveka

Energetska struktura čoveka


autor: Tea Milanković

“Sve to ima veze sa energijom.”
“Moraš da podižeš vibraciju.”
“Emocija je energija u pokretu.”

Čini se da već i vrapci na grani ovo pevaju, a nekako je deci ovo sve već jasno. Sve više ljudi prepoznaje važnost energetskog stanja, ali jeste li se zapitali kako to zaista radi, i zašto je to sada postalo tako važno?

Skoro mi je jedna klijentkinja koja je fitness trener pričala koliko je od kako je počela da radi na sebi počela i da primećuje kod svojih klijenata da koliko god se oni trudili i poštovali fizičke vežbe, ishranu, disciplinu – nešto ih i dalje blokira i sprečava da napreduju. Kada bi im skrenula pažnju da je verovatno neka emocija blokirana, pa zato i energija ponestaje i posustaje, oni bi joj odgovarali da znaju to, a onda bi istim šablonom nastavili dalje.

Da, znate to, razumete to, ali da li ste zaista spoznali to? Jednom kad doživite iskustvo podizanja energetske vibracije svesno – tada imate i hrabrosti da se upustite u promenu. U suprotnom, raz-UM-evanjem toga samo klimate glavom i nastavljate po starim obrascima samosabotaže, jer onaj nivo gde je energija blokirana samo svest može da odblokira, samo fokus i svesna namera imaju pristup tome. Odatle kreće put ostvarivanja najbolje verzije sebe.

Ključ je u energiji

Energija je primarna gradivna supstanca svega oko nas i u nama, što već svi znamo iz Ajnštanove jednačine E=MC2 a često zaboravljamo. Osnovni zajednički sadržalac celokupne manifestacije, bez obzira da li se radi o živom ili neživom svetu, ljudima, biljkama, životinjama ili kamenju jeste energija.

Međutim, isto tako energija postoji i u onom nemanifestovanom, neotelovljenom svetu – svetu misli i svetu emocija. Osnovni zakoni nauke govore o energiji kao neuništivoj supstanci koja samo može menjati jedan oblik u drugi, zatim treći, četvrti... Takođe, svaka energija ima svoju frekfencu, odnosno vibraciju. Tako, svetlosna energija stvara boje u zavisnosti od frekfence, tj talasne dužine spektra, kao što i zvuk ima svoju frekfencu, ili pak, kamen svoju tvrdoću. Sve je sačinjeno od energija, koje se prenose kroz Potku, osnovnu gradivnu podlogu čije niti, po slici struna violine vibriraju u zavisnosti od kvaliteta energije koja je pokreće.

Zašto je važno da poznajemo energije, i radimo upravo na energetskom nivou?

Energetski svet je onaj osnovni svet odakle sve nastaje. Kao kada zidamo kuću, ta kuća nastaje prvo od potrebe, želje, zatim zamisli, ideje, zatim od projekata nacrtanih na papiru, da bi tek u poslednjem koraku ona bila sačinjena od cigli, maltera, crepova i žica. A ipak, energija se nalazi i u onoj prvoj želji, misli, ideji, emociji koja je pokrenula odluku, kao i u papiru i u olovci koja je nacrtala projekat; energija se nalazi i u crepu i u betonu, i u krovu. I sama kuća, na kraju jeste jedna energetska mešavina različitih vibracija.

Međutim, kuća oživljava tek kada kroz nju sprovedemo električnu energiju. Isto tako i naše telo, naš organizam ima svoje različite nivoe energija, različite kvalitete energija koje izgrađuju naša tkiva, organe, ćelije. Naše telo je oživljeno tek kada su naši energetski centri (čakre), naše energetske “utičnice”, otvoreni i uravnoteženi, jer tek tada ta oživljavajuća energija poput električne energije može osvetliti i nahraniti naše organe potrebnim vibracijama.

Energy in motion = Emotion

Preko energetskih centara mi komuniciramo sa spoljnim svetom, jer su oni vrata za primanje i odašiljanje energije, a kada energiju stavimo u pokret dobijamo emociju jer, ne zaboravimo: energy in motion = emotion.

Kada govorimo o psihološkim obrascima možemo reći da su energija i energetski tokovi oni koji formiraju psihu čoveka. To znači da pored neuroloških, biohemijskih, genetskih, kognitivnih, psihodinamičkih, socijalnih kao i faktora životnog okruženja koji definišu ponašanje i reakcije osobe, na najosnovnijem nivou uzroka jesu upravo energetski tokovi. Kada otkrijemo na kom nivou se desio poremećaj koji uzrokuje blokade u određenom energetskom centru, ili samom energetskom toku (meridijanu) tada možemo i delovati na uklanjanje uzroka.

Mi smo energetska bića, i ukoliko radimo na nivou naših energija, na nivou naših energetskih centara i njihovih energetskih tokova tada zaista možemo osloboditi svoje biće svih “čvorova”, “bagova”, “začepljenja” i disbalansa koji prouzrokuju različite poremećaje od psihičkih tegoba, do emotivnih problema, koji se vremenom uvek manifestuju i kao problemi na nivou tela i na nivou odnosa i okolnosti. Ti poremećaji su u stvari stres, kontrakcija - zgušnjenje energije, a znamo da je stres najveći uzročnik različitih bolesti i poremećaja savremenog čoveka.

U Energetskoj Psihologiji pored razgovora sa terapeutom koriste se i cvetne esencije, kao i esencije minerala i životinja koje preko vibracija zapisanih u vodi dovode do razvezivanja čvorova na energetskim centrima ili meridijanskim tokovima, otklanjajući tako uzročnike blokada.

Energetska psihologija sa svojim širokim spektrom tehnika omogućava prepoznavanje uzroka problema i disfunkcionalnosti određenog energetskog centra, prepoznavanjem tačno određenih energija koje su blokirale neki energetski tok. Radeći na tom mestu u telu, aktivirajući zablokiranu energiju, najčešće preko emocija ili misli, mi delujemo na onom mestu gde je jedino moguće i otpustiti problem.

Kada jednom uspostavimo ravnotežu u svom energetskom sistemu tada se pokreću svi mehanizmi koji omogućavaju da živimo na našem punom potencijalu. Ovo je osnova opšteg psihofizičkog zdravlja i zadovoljstva na svim poljima.

Tada naše telo, naša “kuća”, može biti oživljena na najbolji način – odražavajući na svim nivoima zdravlje, zadovoljstvo, radost, lepotu i harmoniju.

Tada se naša postignuća umnožavaju, a odnosi sa okruženjem i sa različitim životnim okolnostima isceljuju.

Tada smo isceljeni – celoviti, prepoznajući jedinstvo u sebi i oko sebe.

Jer ono što nas sačinjava, energetska struktura našeg bića, jeste samo deo plesa energija koje stvaraju život.