Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

We are all connected


autor: Tea Milanković

 

Praznina ne postoji – ali šta je ono što ispunjava sve?

 

Od beskonačno velikog do beskonačno malog, od zvezdanih jata, galaksija, planetarnih sistema, civilizacija, nacija, pa sve do ćelija i elektrona - sve živi u istom taktu vremena, poštujući ritam Univerzuma. Muzika sfera, muzika koja svira večni sinhronicitet, može se čuti u muzici kosmosa, podjednako kao i u onoj koju stvaraju naše ćelije i njihovi elektroni. Od prvog takta, od Velikog praska, gde je sve bilo zapisano u tački 1, Univerzum je počeo da se širi, da raste, tragajući za onim zbog čega se i rodio: za svešću. Samo ono što je osvešćeno, istinski je živo. Odavde proizilazi da je jedna od najvećih misija čoveka - dekodiranje života. Otljučavanje i spoznavanje svih tonova i taktova muzike sfera. Astrologija je, na primer, jedan od ključeva za dekodiranje i osvešćivanje arhetipova koji isprepletani stvaraju živote.

Danas, naučnici sve više sprovode eksperimente širom sveta, dokazujući da je svest ta koja omogućava život, ali i kvalitet života posmatranog subjekta. Tako, Masaro Emoto pokazuje koliko je pažnja, ali i kvalitet pažnje koji je usmeren ka vodi bitan za samu njenu kristalizaciju, a Peter Tompkins i Christopher Bird u knjizi „Tajni život biljaka“ otkrivaju na koji način biljke komuniciraju međusobno ali i sa ljudima, gde je upravo čovekova pažnja prema njima zaslužna za njihovo plodonosno cvetanje.

U “Elegantnom kosmosu” Brajan Grin otkriva super strune koje omogućavaju duboku isprepletanost cele stvarnosti, svega stvorenog, otvarajući tako “vrata” i egzaktnoj nauci da prepozna jedinstvo i povezanost od ćelija do zvezda, i dalje.

Ovo jedno beskrajno tkanje koje spaja sve, koje ispunjava ono što samo opažamo kao “prazninu” jeste jedno “tkanje potke”, sveprisutno, u kom se ugnježđuju planete, zvezde, galaksije. Potka je podloga komunikaciji života, od ćelije do atoma. Ona, takođe, povezuje sve nas sa našim originalnim izvorom, jer se Potka razvijala i širila od Velikog praska kako bi ispunila Univerzum.

 

Lična Potka i ko je tka?

Svako od nas je tkač svoje sopstvene Potke. Ali i ta naša individualna potka jeste spojena sa potkom univerzuma, a ples planeta pokazuje ples atoma, i vreme planeta pokazuje vreme naših ličnih promena, mogućnosti i potencijala.

Individualna (pojedinačna) potka sačinjava tkaninu našeg nesvesnog. Sve programacije iz detinjstva, sve doživljeno, sve boli i patnje, radosti i uspesi upisani su, u momentu doživljavanja, vibratornom podlogom u najdublje slojeve našeg tkiva.

 

Svesno ili nesvesno tkanje

Prilikom Energetske konsultacije terapeut koristi prepoznavanje ove Potke, i njegovu povezanost sa klijentom, gde kroz prisutnost u trenutku može “čitati” niti ovog tkanja nesvesnog, kako kroz osećaj u sopstvenoj fiziologiji (Tehnologije svesti) tako i konsultujući astrološku mapu klijenta. Upravo astrološka karta predstavlja jednu od sjajnih dijagnostičkih alatki koji osvetljavaju ove čvorove i nesvesne mehanizme, a kada osvestimo uzroke onda su nam mogućnosti rasčvoravanja i oslobođenja mnogo bliže i pristupačnije.

Tada, u savetovanju sa energetskim terapeutom postavlja se cilj i program uz pomoć kog klijent može doći do ostvarenja svog punog potencijala. Jer svest je preduslov, i krajnji cilj. Važno je, stoga, doneti odluku da budemo na putu svesti i dekodiranja sopstvenih sakrivenih potencijala. Odluka je uvek prvi korak delovanja.

Pogledajte u sebe i zapitajte se – da li želim da otkrijem svoj pun potencijal? Ako je odgovor potvrdan, Univerzum će vam zasigurno putem Potke poslati mogućnosti kojima možete stići do svog cilja.

Već sada možete napraviti jednu laganu vežbicu, u kojoj se možete otvoriti da osetite niti Potke koje nas sve povezuju. Pustite neku laganu muziku, zažmurite i dozvolite svojim rukama, nogama, glavi, i celom telu da prati suptilna pulsiranja i gibanja prostora oko vas. Utihnite i oslušnite…praznina ne postoji – we are all connected!