Stari Merkator, Beograd  |  tel: (+381) 11.267.0711  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram

Energetska Astrologija

balansiranje sistema preko čakri

Tehnologija svesti

razvoj saradnje uma i tela u aktivnosti

Meridijani tela

uspostavljanje vitalnosti i ravnoteže preko posebnih energetskih kanala – meridijana – na telu

Duhovni životinjski vodiči

uspostavljanje kontakta sa unutrašnjim energijama koje su predstavljene kroz simboliku određenih životinjskih vodiča

Sve što se nalazi u Univerzumu, nalazi se i u svakom čoveku. Planete tako predstavljaju energetske centre unutar eteričnog tela odakle se manifestuje čitava sudbina koju vidimo u natalnom horoskopu. 

Energetska Astrologija (EA) je program koji obuhvata balansiranje planetarnih energija, gde planete predstavljaju osnovne simbole energetskih centara

EA predstavlja praktičan pristup tehnikama Energetske Psihologije, koje se primenjuju za rešavanje problematičnih planetarnih pozicija i aspekata, odnosno balansiranje energetskih centara, kako na emotivnom, mentalnom tako i na fizičkom nivou.

Cilj ovog modula je da polazniku pruži saznanje o ljudskoj energetskoj anatomiji, fiziologiji i psihologiji, kao i da omogući direktno iskustvo veze koja postoji između energetskog tela, razumevanja sistema čakri i planetarnih pozicija na našem rođenju. Čakre su spojne tačke u kojima se misli, emocije i energija pretvaraju u materiju.

Na kursu će biti predstavljen sistem isceljivanja po 4 elementa (Vazduh, Vatra, Voda, Zemlja). Učesnici će moći da pored edukativnog dela, iskuse energije sopstvenog horoskopa kroz rad sa čakrama, energetske vežbe, korišćenje cvetnih esencija i yoga vežbe.

Predavanja su jednom mesečno u trajanju od 4 sata, vikendom. Nakon svakog mesečnog sastanka, polaznici dobijaju materijal (cvetne planetarne esencije, yoga vežbe, zvučne frekfencije, afirmacije itd)  sa kojim rade u  narednih 28 dana (mesečev ciklus) kako bi iskustveno prošli kroz svaki metod rada na posebnom energetskom centru.

Za ovaj modul nije potrebno astrološko predznanje, ali će se u toku samog kursa polaznici upoznati sa osnovnom planetarnom simbolikom.

Iako ovaj program čini sastavni deo programa obuke za praktičara Energetske Psihologije (EP), njega je moguće pohađati i nezavisno od ostalih delova EP obrazovanja, kao zaseban kurs.

On-line prijava za Energetsku Astrologiju

Svest predstavlja sklad suprotnosti unutar bilo kog sistema, a sklad suprotnosti predstavlja balans suprotnih faktora. To znači da je sistem svestan kada su njegovi suprotni elementi u međusobnoj koherenciji, kakvi god da su ti elementi.

Tehnologija Svesti (TS) predstavlja sistem aktiviranja, buđenja i oživljavanja svakog energetskog centra, odnosno čakre. Tokom ovog kursa praktikovaćemo određene vežbe koje će nam omogućiti da celu oblast Energetske Psihologije oživimo u svom svakodnevnom životu što konačno predstavlja izmenu stanja svesti.

Program ima zadatak da isprati energetske vežbe tako da se formira celina u svemu što je potrebno uraditi na jednom energetskom centru. Rad u okviru TS podrazumeva određenu vrstu treninga koji omogućava razvoj veštine da tehike Energetske Psihologije možemo primeniti kao sistem isceljivanja i dostizanja balansa, kako ličnog, tako i onog koji je potreban ljudima sa kojima radimo. Mentalna aktivnost je ovde manje važna i ceo proces možemo posmatrati kao vežbu da dostignemo određeno stanje.

Sam pojam svesti ne podrazumeva samo mentalni deo naše prirode, čak je to deo koji ima najmanji udeo u celovitoj svesti. Svest je univerzalna energija i ona je u najvećoj meri ispoljena kao organizaciona sposobnost događaja oko nas.

Oživljeno polje svesti omogućava odgovarajuću geometriju događaja. Svest je naše zdravlje i zdravlje naše okoline, kao i svih događaja koji se odnose na nas. Iz ugla svesti, svako je odgovoran za količinu ljubavi koju prima, kao i za sve stvari koje mu se događaju u životu. To koliko nas drugi ljudi vole deo je organizacione sposobnosti naše Duše i našeg života. Samo iz toga možemo razumeti da je svest daleko više od mentalnog razmišljanja i da tek kada izađemo iz mentalne ravni možemo sagledati polje koje nazivamo „svest“.

Milijarde procesa u našoj fiziologiji obuhvaćeni su pojmom „svesti“ i ovo je inteligencija koja je enormna. To je inteligencija koju možemo nazvati „sinhronicitet“ ili „viša sila“, ali svakako je prepoznatljiva kroz našu fiziologiju. Upravo zbog stanja koje nosimo u njoj, sve stvari koje nas okružuju deo su naše priče i mi smo sami odgovorni za to da nas one podržavaju kroz život.

Predavanja su jednom mesečno u trajanju od 4 sata, vikendom. Nakon svakog mesečnog sastanka, polaznici dobijaju materijal i vežbe za narednih 28 dana (mesečev ciklus) kako bi iskustveno prošli kroz svaki metod rada na posebnom energetskom centru.

Iako ovaj program čini sastavni deo programa obuke za praktičara Energetske Psihologije (EP), njega je moguće pohađati i nezavisno od ostalih delova EP obrazovanja, kao zaseban kurs.

On-line prijava za Tehnologiju svesti

Meridijani su energetski kanali koji transportuju energiju Či u telu. Postoji dvanaest osnovnih, primarnih parnih meridijana u telu čoveka.

MT predstavljaju posebne energetske tokove unutar nas koji se od čakri razliku na isti način na koji se u našem horoskopu kuće razlikuju od planeta. Planete su povezane sa energetskim centrima, a iz ovog nivoa božanskog izviru kuće i čitav dalji Univerzum pojedinca. Kuće jesu ono što nas čini individuom i pojedincem. Isto tako, meridijani predstavljaju produžene tokove energetskih centara. Oni zajedno čine jednu mapu postojanja našeg energetskog bića, takvog da su energetski tokovi kroz naše telo definisani i predstavljaju naš svakodnevni život kroz određene oblasti sa kojima su u vezi. Meridijani se prostiru iz čakri kao što iz određenog izvora nastaje reka koja uzima svoj sopstveni tok. Možemo reći da je nebo prekriveno sazvežđima, planeta Zemlja vodenim tokovima, a čovek meridijanima.

Svaki od ovih puteva je odraz energije koja je sadržana u izvoru, odnosno čakri, pa balansiranjem čakri mi dovodimo ceo naš sistem u balans i stanje povećane energije. Uvek moramo imati na umu da je korito reke kroz koje treba da protiče sva energija jednako važan deo naših svakodnevnih praktičnih moći, jer ljudi pre koriste energiju reke nego samu energiju izvora. Izvor je ono što daje život i suštinu svega, ali na svakodnevnom nivou, mi iz energetskih centara crpimo eneriju kako bismo je praktično manifestovali i pretvorili u rešenje problema putem meridijana. Ovi energetski tokovi treba da budu u pravilnom nizu i kroz njih treba da protiče uravnotežena količina energije. Oni ne treba da nose manje energije nego što je potrebno, ali ne treba ni da budu prepuni da ne bi ceo sistem preplavili. Svi naši meridijani treba da funkcionišu uravnoteženo i u skladu sa osnovnom energijom izvora koji je predstavljen čakrama iz kojih potiču.

Zbog toga će svaka vežba sa meridijanom pomagati da se oživi veza između Uma i Tela, a komunikacija sa meridijanima podrazumeva komunikaciju sa inteligencijom tela koja je sposobna da probudi naše energetske tokove.

U okviru modula Meridijani Tela proučićemo svaki od ovih dvanaest energetskih kanala i napraviti kontakte sa svakim od njih, odnosno napravićemo pristup koji nam omogućava da definišemo postavku datog meridijana, kao i način na koji ga je moguće dovesti u balans. Ova oblast rada se logično nadovezuje na rad sa čakrama u okviru Energetske Astrologije.

Predavanja su jednom mesečno u trajanju od 4 sata, vikendom. Nakon svakog mesečnog sastanka, polaznici dobijaju materijal i vežbe koje rade u  narednih 28 dana (mesečev ciklus) kako bi iskustveno prošli kroz svaki metod rada na posebnom energetskom centru.

Za ovaj modul nije potrebno astrološko predznanje, ali će se u toku samog kursa polaznici upoznati sa osnovnom astrološkom simbolikom.

Iako ovaj program čini sastavni deo programa obuke za praktičara Energetske Psihologije (EP), njega je moguće pohađati i nezavisno od ostalih delova EP obrazovanja, kao zaseban kurs.

On-line prijava za Meridijane Tela

Ovaj modul Energetske Psihologije polaznike obučava na iskustven način otkrivanju i balansiranju svojih najvećih potencijala. Svako od nas ima svoj urođen potencijal koji je naša svrha, međutim koliko smo zaista u stanju da svakodnevno živimo ovaj potencijal u svesti i akciji?

Specifičan karakter divljih životinja, njihove instinktivne reakcije i potrebe kao i način života mogu nas naučiti osnovnim mehanizmima u odnosu na koje se i naš lični potencijal može izraziti. ASG modul edukacija omogućava upoznavanje sa 100 primarnih karaktera životinjskog carstva. Naima, svaka čakra (planeta) ima svoju vezu sa ostalih 10 čakri (planeta) što ukupno čini 100 (10 x 10) Vodiča.

Cilj rada sa Duhovnim Životinjskim Vodičima je da nam pomognu da pronađemo naš jedinstveni kod na planeti Zemlji. Ulazeći u ovu novu oblast rada mi ulazimo u veliko polje veoma posebne energije i započinjemo otkrivanje naše sopstvene adrese koja nas vrlo specifično određuje na ovoj planeti. Upravo nas ta adresa povezuje sa samim srcem planete Zemlje i tek sa pronalaskom te adrese počinje njena aktivacija i tada naša snaga i naša energija počinju da dolaze do svog punog izražaja.

Kad se povežemo sa planetom Zemljom ujedno se povezujemo i sa Kosmosom, a ovaj rad sa Duhovnim Životinjskim Vodičima nam u svojoj krajnjoj liniji nosi mogućnost razvoja same Kosmičke Svesti. Jer, onog trenutka kada smo se povezali sa srcem planete, mi smo razvili celu svoju ulogu u odnosu na sopstvene pretke, a time i u odnosu na sopstvenu karmu koju kao Duša prenosimo iz inkarnacije u inkarnaciju.

Svrha ulaska u ovakvu vrstu energetskog rada je da nas taj rad promeni. On je zamišljen da nas menja. Po svojoj prirodi je vezan za 8. kuću. To je polje promena, polje transformacija i svako ko uđe u ovaj rad treba da bude spreman na te promene.

Predavanja su jednom nedeljno u trajanju od 3 sata. Polaznici dobijaju materijal (životinjske esencije, meditacije, transkirpte) i vežbe kako bi iskustveno prošli kroz svaki metod rada.

Za ovaj modul je potrebno osnovno astrološko predznanje.

Iako ovaj program čini sastavni deo programa obuke za praktičara Energetske Psihologije (EP), njega je moguće pohađati i nezavisno od ostalih delova EP obrazovanja, kao zaseban kurs.

On-line prijava za Duhovne Životinjske Vodiče

Prijava za članove