Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube
EP u svetu i kod nas

EP u svetu i kod nas


Sasvim je jasno da šta god da nastaje ima određeni sled i tok nastanka. Tako, da bi nastala Energetska Psihologija, svest ljudi je morala da se podiže iako je ona imala i ranije svoje preteče u različitim energetskim tehnikama koje su potpomogle menjanje svesti i vibratorno podizanje celog kolektiva.

Samo neki od primera rada unutar ove oblasti jesu tehnike poput meditacije, rada na čakrama i bioenergetskom polju, poput rada Barbare Brenan (Barbara Brennan, 1939), kao i različite šamanističke metode razvijene pretežno u Rusiji zbog odsustva zapadne medicine i njenog pristupa koji je omogućio razvoj na radu sa poljem i svešću čoveka.

Svakako da je Karl Jung (Carl Gustav Jung, 1975-1961) dao veoma veliku podlogu razvoju cele ove grane psihologije, samim otkrivanjem nekauzalnosti i nelokalnosti događaja, pojave koju je on nazvao „sinhronicitet“. Sa druge strane, Vilhelm Rajh (Wilhelm Reich, 1897-1957) je izneo teoriju „slobodnog čoveka“ koja je podrazumevala da diktator koji je na vlasti ljudima treba samo da šalje određene poruke putem vesti, novina i sredstva informisanja, kako bi narod počeo da se grči i kontrahuje, čime stvara određenu vrstu oklopa. Ovaj oklop stvara posledično negativne emocije i misli, tako da čovek prestaje da bude slobodno biće i javlja se potreba da se ti oklopi uklone, pri čemu je Rajh tvrdio da ih se nije moguće rešiti samo mislima i radom na mentalnom planu.

Energetska Psihologija je relativno nova grana psihilogije koja se više od 30 godina unazad veoma brzo razvija, posebno u razvijenim zemljama. Psihološka literatura koja je trenutno najprodavanija u SAD obuhvata najvećim delom knjige upravo iz oblasti Energetske Psihologije, ili kako se još zove, Psihologije Uma i Tela, odnosno Medicine Uma i Tela. Ovaj pristup stanjima našeg uma i tela, zapravo je u konačnoj formi sadržan u ideji Brusa Liptona (Bruce Lipton, 1944) koji želi da nam ukaže na potpuno novu biologiju. Ona podrazumeva da promene koje u sebi možemo napraviti nisu povezane isključivo sa našim mislima, emocijama i uverenjima, već da izmenom dubokih uverenja imamo mogućnost da napravimo promenu unutar svog tela, svojih krvnih sudova, organa i konačno, unutar svog DNK lanca.

Postoje različiti pristupi u okviru ove metodologije, pa je moguće primeniti je i radi ostvarenja željenih postignuća u životu. Jedan od pristupa povezan je sa knjigom „Tajna“ (The Secret, 2006) koja podrazumeva primenu drugog kosmičkog zakona, odnosno zakona atrakcije (privlačenja).

Energetska Psihologija je poput univerzalnog jezika koji nas sve spaja, a ceo pristup je pod pokroviteljstvom Association for Comprehensive Energy Psychology (ACEP) čiji je predstavnik za Srbiju Asocijacija za energetsku psihologiju (www.energetskipsiholog.org)

ACEP 

 

Tehnike EP

Tehnika koja je napravila veliki pomak u širenju energetske psihologije svojim razumevanjem povezanosti uma i tela je primenjena kineziologija čiji je predstavnik dr Džordž Gudhart (George Joseph Goodheart, 1918-2008).

Primenjena kineziologija je vodila dalje, do razvoja jedne od najpoznatijih tehnika iz sfere Energetske Psihologije, takozvane TFT (Thought Field Therapy) tehnike čiji je osnivač Rodžer Kalahan (Roger Callahan, 1925-2013) a koja je preteča poznate tehnike EFT (Emotional Freedom Technique).

TFT tehnika podrazumeva verbalizaciju i pristupanje meridijanima putem tapkanja određenih tački, što konačno može voditi do rešenja određene problematike za vrlo kratko vreme. Rodžer Kalahan je vremenom počeo da shvata da određeni meridijani imaju veze sa određenim uverenjima i emocijama i da nije svejedno sa kojim meridijanom radimo za stanja koja želimo da rešimo. On je vremenom razvio algoritme koji povezuju konkretne probleme i stanja sa specifičnim tačkama na telu. Svaki algoritam predstavlja jednu ili set tačaka na telu. Ovo je veoma brza, fokusirana metoda, koja može biti veoma korisna.

EFT je tehnika koju je na osnovu principa TFT tehnike razvio Geri Krejg (Gary Craig, 1940) koji je pristupio upotrebi tehnike na praktičan, takoreći „preduzetnički“ način. Za razliku od TFT tehnike koja podrazumeva veliki broj algoritama koje je potrebno zapamtiti kako bi je mogli koristiti, EFT tehnika je jednostavnija što je čini i popularnijom, a njena prednost je u lakoći primene zbog toga što je zasnovana na jednom setu tačaka koji se koristi za sve moguće poremećaje. Dobra strana ovako jednostavne metode jeste u tome što se veoma lako uči i memoriše, brzo se primenjuje i daje brze rezultate.

TAT tehnika (Tapas Acupressure Technique) koja daje veoma veliki stepen uspeha u lečenju svih tipova alergija i netolerancije (preko 80% uspeha za samo par seansi).

EMDR tehnika (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) koja se pokazala odličnom u radu sa klijentima koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, kao što su vojni veterani, žrtve silovanja, deca iz traumatičnih porodičnih okolnosti.

BSFF (Be Set Free Fast) je tehnika koju je izmislio Lari Nims (Larry Nims, 1944-2003) a čija je prednost u tome što je veoma specifična za ljude koji žele da se fokusiraju na određena životna postignuća. Ona se bavi oslobađanjem polja koja su u životu pojedinca disfunkcionalna, kako bi kod osobe pokrenuli onu energiju koja joj je potrebna za određeni cilj. Posle više godina rada sa algoritmima i dodirivanja tačaka, Lari je shvatio da cela tehnika može da se primeni i bez fizičkog dodira, odnosno samo ukoliko imamo konkretnu intenciju, odnosno nameru. Ceo pristup je zasnovan na kontaku sa našim podsvesnim delom, koji ima zadatak da bude naš sluga ukoliko smo mi u stanju da budemo komandant.

PEAT tehnika (Primarne Energije Aktivacija i Transcedencija) našeg psihologa, Živorada Slavinskog. Ovo je zgodna tehnika jer pored toga što uključuje klasične meridijanske tehnike, u sebi sadrži i deo koji ima zadatak da dublje kontaktira unutrašnje, iskonske kodove koje svi nosimo u sebi. Njena konačna namena jeste da nas oslobodi polariteta koje nosimo u sebi (hoću – neću, istina – laž, mogu – ne mogu, itd.)

Sve tehnike Energetske Psihologije deluju na ljudski energetski sistem sa namerom da dovedu u balans misli, emocije, fizičko stanje osobe i pospeše duhovni razvoj, podignu nivo Svesti i vibracije Bića. Cilj tehnika Energetske Psihologije jeste da se um poveže sa telom, pa cela postavka EP polazi od pretpostavke da je najinteligentniji deo našeg postojanja, našeg uma, zapravo naše Telo. Fizičko telo predstavlja ogromno polje inteligencije koja omogućava veoma veliki broj funkcija u istom trenutku, milijarde najrazličitijih procesa, da budu dobro sinhronizovane i da sve neometano rade. Inteligencija uređenja unutar našeg tela je zapravo ona sa kojom mi želimo da dođemo u kontakt kako bismo ispravili disbalans koji nosimo u sebi.