Stari Merkator, Beograd  |  tel: (+381) 11.267.0711  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram

"VI ZASLUŽUJETE DA KORISTITE SVOJ PRIRODNI DAR - DA NAUČITE SVOJU ENERGIJU DA RADI ZA VAS."

Šta je Energetska psihologija?

Energetska psihologija je relativno nova grana psihogije koja se više od 30 godina unazad veoma brzo razvija. Njena delotvornost i inovativnost dolazi od sinteze veoma starih znanja o energetskoj strukturi ljudskog tela, koje se popularno još naziva i „ljudski energetski matriks“, a obuhvata energetske centre-čakre, auru-biopolje i energetske tokove -meridijane sa modernim znanjima i tehnikama iz oblasti psihologije. Energetska psihologija je u skladu sa poslednjim otkrićima neuronauka, a njene metode su usavršene tokom 35 godina modernog kliničkog iskustva u radu sa više miliona klijenata širom sveta. U narednim danima ćemo vas voditi kroz upoznavanje ove divne oblasti.

Energetska psihologija nam pokazuje da ispod svakog problema u životu postoji poremećen energetski tok. Suština rada u energetskoj psihologiji nije na tome da ustanovi kada i kako je problem nastao niti koliko dugo je trajao, već gde je on doveo do poremećaja u našem energetskom sistemu. Kada uočimo i korigujemo poremećaj u energetskom sistemu, bez obzira na trajanje i nastanak problema, promena stanja osobe može biti izuzetno brza.

Asocijacija za Energetsku psihologiju omogućava dvogodišnji program (prva godina Energetske psihologije: (10 meseci) i druga godina Energetske psihologije: (7 meseci ) studija Energetske psihologije u četiri modula. Nakon prve godine studija se stiče serifikat za trenera Energetske Astrologije, a nakon dve godine se stiče status sertifikovanog praktičara energetske psihologije.Program prve godine:


Modul 1

ENERGETSKA ASTROLOGIJA

Cilj ovog modula je da polazniku pruži saznanje o ljudskoj energetskoj anatomiji, fiziologiji i psihologiji, kao i da omogući direktno iskustvo veze koja postoji između energetskog tela, razumevanja sistema čakri i planetarnih pozicija na našem rođenju.

Čakre ili energetski centri, koje u ovom sistemu učenja imaju vezu sa odgovarajućim planetarnim centrima, predstavljaju spojne tačke u kojima se misli, emocije i energija pretvaraju u materiju.

Modul 2

Tehnologija svesti

U okviru modula “Tehnologija svesti” polaznik stiče praktične veštine za balansiranje određenih energetskih centara korišćenjem tehnika koje su zasnovane na saradnji uma i tela.

Ovaj modul dopunjava program vežbi “Energetske Astrologije”, prateći rad na svakom energetskom centru iz ugla svesti, sa kojim čini jedan celovit pristup.

PREGLED PROGRAMA:

FAZA 1
poverenje i otvaranje za primanje onoga što želimo

1. 19. Septembar 2021, 4. čakra. Stvaranje sreće!

2. Oktobar 2021, 1. čakra. Podizanje energije i uklanjanje stresa!

3. Novembar 2021, 2. čakra. Stvaranje emotivnog obilja, visoka vibracija!FAZA 2
investiranje energije u kreacije!

4. Decembar 2021, 3. čakra. Kreiranje sjaja, Samopouzdanje!

5. Januar 2021, 5. čakra. Izražavanje autentičnosti!

6. Februar 2022, 6. čakra. Otvaranje veće vizije!

7. Mart 2022, 7. čakra. Intention - namera. Stvaranje namerom!FAZA 3
izgradi svoj sistem super Komunikacije

8. April 2022, 8. čakra. Kreiraj iz Zone genija, leva i desna hemisfera zajedno!

9. Maj 2022, 9. čakra. Aktiviranje intuicije, usklađivanje sa svrhom!

10. Jun 2022, 10. čakra. Detoks i nulto manifestovanje iz dubokog mira!


 

Šta ćete dobiti svaki mesec?

  • Online predavanje 3h svaki modul jednom mesečno gde možete da postavite sva pitanja.
  • Handout (pisani materijal) – lekcije.
  • Poseban dijagnostički čakra test– ovaj test vam omogućava da uočite vaše početno stanje i novo stanje nakon mesec dana rada na određenom energetskom centu (čakri) i tako pratite svoj napredak.
  • Praktične vežbe iz Energetske Astrologije i Tehnologije Svesti povezane sa datim energetskim centrom (čakrom) u vidu video materijala, audio materijala i frekvencija.
  • Podršku u zatvorenoj FB grupi - direktno sa svojim asistentom i sa Leom, kao i podršku drugih stutenata praktičara Energetske psihologije (super korisno!)
Ovaj materijal omogućava polaznicima da u svom vremenu i tempu praktično savladaju znanja i tehnike, kao i da naprave ličnu transformaciju iz meseca u mesec.

Koje rezultate možete da očekujete?

  • Da izbalansirate izazovne planetarne pozicije i aspekte u svom horskopu kroz svoje telo i da sada tu oslobođenu energiju investirate u nove potencijale i mogućnosti
  • Da imate više energije, budete u dobrom raspoloženju, da spoznate svoje najosetljivije delove i da ih dovedete u balans, kao i da spoznate svoje najjače energetske potencijale i da ih aktivirate
  • Da izgradite svoju praksu Energetske psihologije sa pojedincima i grupama i tako pomognete ljudima da naprave duboke i brze promene.

Ukoliko ste zainteresovani za program edukacije, možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 12h do 18h, putem email-a info@energetskipsiholog.org ili na broj telefona 060.767.3192 ili 064.387.222.4