Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

SEMINAR: Tehnologija viših stanja svesti

Datum: 09.09.2023   |   Lokacija: ONLINE WEBINAR   |   Vreme: 13:00 - 17:00


​Istina je uvek izražena kao Lepota, a svi ljudi su deo Jednog. Ovo jeste formula Velike Istine, ali da bi nju neko živeo kao svoju realnost, neophodno je stanje svesti koje to može da podrži.

To stanje svesti spada u jedno od takozvanih Viših Stanja Svesti. Naime, stanje svesti nije definisano samo mentalnim stanjem razumevanja neke realnosti ili pogleda na neku stvar. To je samo jedan mali deo svesti i po pravilu tek posledična pojava određenog stanja svesti.

Svako stanje svesti predstavlja koherenciju suprotnosti unutar bilo kog sistema, te na nivou čoveka stanje svesti jeste definisano stanjem balansa Uma i Tela.

Viša stanja svesti podrazumevaju koherenciju između tiših stanja uma i suptilnijih stanja tela.

To praktično znači da viša stanja svesti omogućavaju koherenciju na mnogo dubljim nivoima postojanja, koja uključuju različita karmička sećanja i znanja, što rezultira mnogo kvalitetnijim nivoom života.

U okviru ovog seminara, Aleksandar će objasniti Viša stanja svesti iz ugla koherencije preko energetskih centara (čakri), kao i preko različitih života koji se integrišu u različitim stanjima svesti.

Takođe će biti objašnjene praktične karakteristike svakog stanja svesti, kao i putevi za njihov razvoj.

Evolutivni trenutak vremena u kome se nalazimo daje snažnu podršku za aktivaciju i buđenje viših stanja svesti, te će ovaj seminar istovremeno biti i početak za program Integracije Višeg Ja, koje će Aleksandar voditi od ove jeseni.

Cena seminara iznosi 120 eur, a za sve koji se prijave na Full Moon paket radionica "120 dana za buđenje unutrašnjeg zmaja" ostvaruju 50% na cenu ovog seminara.

Seminar je moguće pohađati u online varijanti.

​Kontakt: 060.767.3192, 064.387.222.4, 011. 267.0711 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja

Prijava za članove