Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

Umeće razigranosti / Rituali Duhovnih Životinjskih Vodiča 2. čakre

Datum: 03.12.2023   |   Lokacija: ONLINE webinar   |   Vreme: 13:00 - 16:00


Venera će uvek težiti da nas povede putem lepote, vrednosti, privlačnosti i uživanja. Tako će nas i Duhovni Životinjski Vodiči 2. čakre na svoj način voditi ka lakoći, razigranosti i ženskom principu prepuštanja. 

U svemu tome, pitaće nas koliko energije iz 1. čakre možemo da investiramo u to svoje uživanje i lepotu, kako bismo to održavali kao stabilno stanje. Koliko možemo da budemo u tome, bez da se vežemo i da odemo u ljubomoru ili posesivnost. 

Duhovni Životinjski Vodiči 2. čakre susret su sa poljem u nama koje traži zadovoljstvo, nagradu i težnju da u životu stvorimo obilje. Ove stvari znaju i da nas uvuku i tada postaje teško ostati u svemu tome slobodan. Od Venerinih Životinjskih Vodiča možemo naučiti kako da postignemo to zadovoljstvo u svemu što radimo i kako da što više razvijamo kvalitet nevezanosti.

Time nas oni uče kako da nam to stanje zadovoljstva, uživanja i određene zaljubljenosti bude jedna podržavajuća platforma za novi kvalitet odnosa u našem životu. 

Ovom prilikom ćemo se kroz rituale i meditativni rad povezati sa Venerinim Životinjskim Vodičima sa namerom da od njih naučimo kako da izgradimo kvalitete zadovoljstva, vrednosti i lepote.

Na ovom iskustvenom seminaru ćemo Venerinim Vodičima prići i sa njima raditi kroz:

  • Osnovne kvalitete svakog od 10 Životinjskih Vodiča iz 2. čakre.
  • Ritual povezivanja sa Delfinom i buđenja i osnaživanja određenih kvaliteta 2. čakre.
  • Vođenu meditaciju za kontakt i posebne  poruke koje jedan od Venerinih Vodiča ima za nas.
  • Prostor za deljenje i integraciju iskustva.

Seminar će se održati online formi u nedelju, 3. decembra od 13h do 16h.

Seminar će držati Vesna Stanković.

Cena seminara: 30 EUR

Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja

Prijava za članove