Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

Snaga Samopouzdanja / Rituali Duhovnih Životinjskih Vodiča 3. čakre

Datum: 14.01.2024   |   Lokacija: ONLINE webinar   |   Vreme: 12:00 - 15:00


Kada dođemo do Sunca, do 3. čakre, to je prostor gde se pitamo koji je naš stvarni identitet. Možemo li mi u našem životu, u našem sistemu, biti to Sunce koje greje, bez da nužno i sprži?  

Kroz Solarne Životinjske Vodiče dobijamo polje energije koja traži da upoznamo svoje Ja i da naučimo kako da budemo lideri i da podržimo sebe i sve naše ljude na najzdraviji način. Oni su nam veza sa time kako je biti Kralj ili Kraljica u sopstvenom životu, bez da odemo u zgrčeni Ego i da postanemo tirani. Kralj ili Kraljica treba uvek da budu svesni vatre i inspiracije koju nose, ali i svojih odgovoronosti.  

Sa Duhovnim Životinjskim Vodičima 3. čakre mi dobijamo priliku da dođemo do onoga što je naša stvarna priroda, da imamo tu svest o sebi i da iz toga inspirišemo i druge. Često će Solarni Životinjski Vodiči za nas imati poruku da je potrebno da budemo izuzetno udobni i prisutni i da je u tom svesnom i samopouzdanom bivanju naša velika snaga sa kojom je potrebno da naučimo da radimo.               

Ovom prilikom ćemo se kroz rituale i meditativni rad povezati sa Solarnim Životinjskim Vodičima sa namerom da od njih naučimo kako da izgradimo sopstvenu sposobnost da bivamo, da sijamo i kvalitet samopouzdanja.

Na ovom iskustvenom seminaru ćemo Solarnim Vodičima prići i sa njima raditi kroz:

  • Osnovne kvalitete svakog od 10 Životinjskih Vodiča iz 3. čakre.
  • Ritual povezivanja sa Lavom i buđenja i osnaživanja određenih kvaliteta 3. čakre.
  • Vođenu meditaciju za kontakt i posebne  poruke koje jedan od Solarnih Vodiča ima za nas.
  • Prostor za deljenje i integraciju iskustva.

Seminar će se održati online, 14. januara od 12h do 15h.

Seminar će držati Vesna Stanković.

Cena seminara: 30 EUR

Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja