Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube
Šta je to Energetska Psihologija?

Šta je to Energetska Psihologija?


Energetska psihologija (EP) pripada porodici integrativnih pristupa psihoterapiji, treningu i zdravstvenim tretmanima koji vuku korene iz isceliteljskih tradicija o povezanosti uma i tela, a koje su stare i do 5.000 godina. EP metode objedinjuju bioenergetske uvide ovih tradicija sa najboljom savremenom psihološkom praksom, a usavršene su tokom 35 godina modernog kliničkog iskustva u radu sa više miliona klijenata širom sveta.

Energetska psihologija blago i brzo oslobađa traumatične događaje zamrznute u vremenu unutar sistema um-telo. Ti događaji mogu negativno uticati na to kako osoba sagledava svet i iskustva, kako upravlja svojim emocijama i gradi odnose s drugim ljudima.

Energija + Psihologija

Energija je osnovna gradivna supstanca svega, što već svi znamo iz Ajnštanove jednačine E=MC2. Tako, kada govorimo o psihološkim obrascima možemo reći da su energija i energetski tokovi oni koji formiraju psihu čoveka. To znači da pored neuroloških, biohemijskih, genetskih, kognitivnih, psihodinamičkih, socijalnih kao i faktora životnog okruženja koji definišu ponašanje i reakcije osobe, na najosnovnijem nivou uzroka jesu upravo energetski tokovi. Ova teorija se već poslednjih 35 godina u svetu koristi kao baza za primenu različitih tehnika u okviru Energetske Psihologije. Nju dokazuju, pored brojnih kliničkih ispitivanja i prakse, i najnovija otkrića u domenima psihoterapije, traumatologije,  neuronauke, kvantne teorije i biopolja.  

Metodologija Energetske Psihologije

Prepoznavajući energiju i disbalans/balans njenih tokova kao osnovni uzrok stresa a zatim i različitih blokada, tehnike EP koriste milioni ljudi širom sveta. Praktikanti psihološke energije kombinuju kognitivne intervencije (uključujući fokusiranu pažnju i koncentraciju, imaginativnu izloženost traumatskim sećanjima i kognitivno reprogramiranje) uz istovremenu stimulaciju jednog ili više ljudskih bioenergetskih sistema, kao što su to meridijani, čakre i bio-polja. Ono što je specifičnost ovih tehnika je da imaju umurujuće dejstvo već nakon nekoliko minuta, nakon čega se konkretno otvara mogućnost brzih i trajnih promena u odnosu na uzročni problem. Upravo ovo rešavanje problema za vrlo kratko vreme sa trajnim rezultatima je donelo veliku popularnost ovoj grani psihologije i njeno veliko širenje i primenu u najrazličitijim oblastima.Sa preko 50 naučnih studija EP ispunjava kriterijume za ubrajanje u tretmane zasnovane na dokazima.

Sve tehnike u okviru EP rade sa tri bitna dela našeg energetskog tela, a to su:

  • Meridijani
  • Energetski centri
  • Biopolje

Upravo ove tri stvari predstavljaju „sveto trojstvo“ Energetske Psihologije. Primera radi, ukoliko smo izloženi stalnom stresu koji dovodi do grča na nivou tela, mi možemo otići na masažu koja će nam privremeno ukloniti problem. Ipak, jedini način da se problem suštinski ukloni jeste da u njega uđemo dublje i otklonimo primarni uzrok stresa. Generalno, što dublje ulazimo u neku problematiku, frekvencija je viša, brzina raste i ne možemo lagano raditi unutar polja, ali je na dubljim nivoima i promena najdublja i najbrža.

Na čemu se baziraju EP tehnike?

Premisa terapije EP je u tome da se ne traži kada i kako je nastao problem, već mesto u energetskim tokovima tela gde se problem nastanio i odakle je pokrenut poremećaj. Kada se locira izvor energetske blokade veoma brzo dolazi do promene u stanju psiho-fizičke funkcije. Bez obzira na trajanje i nastanak problema, promena stanja klijenta može biti skokovita, može se dogoditi odmah, ili ukoliko problem seže veoma duboko ili je složen, u nekoliko uzastopnih susreta sa terapeutom.

Različite tehnike EP su pre svega jednostavne, i svakodnevnom primenom omogućavaju trening tokova misli i nesvesnih reakcija tako da vremenom dovode do postizanja pre svega imuniteta na stres. Jednom kada se uspostave balansirani i protočni energetski tokovi, naše reakcije više ne zavise od spoljnih faktora, već smo u stanju da na izazove i ranije „uznemirujuće“ stvari reagujemo ili ih doživljavamo kao pozitivne mogućnosti za promenu. Ideja EP terapije je da se direktno menja energetski obrazac koji je posledica nekog događaja, što je premisa potpunog isceljenja.

Kako mi EP može pomoći?

Imate osećaj da ste zaglavljeni, čak i nakon tradicionalne terapije? Da li ste spremni na život sa manje stresa, ograničenja i straha?

Metodi Energetske Psihologije blago i brzo oslobađaju traumatične događaje zamrznute u vremenu unutar sistema um-telo.

Oblasti primene Energetske Psihologije su veoma široke, ona može da utiče na različita mentalna stanja (poremećaj koncentracije, opsesivne misli, itd.), emotivna stanja (tuga, žalost, posttraumatski stresni poremećaj, anksioznost, itd.) kao i fizička stanja (visok krvni pritisak, zapaljenja, čir na želucu, itd.)

Specijalna primena Energetske Psihologije koja se pokazala veoma uspešnom jeste u dostizanju željenih ostvarenja i postignuća.

Jedina stvar koja stoji između nas i našeg dostignuća je neka prazna priča kojom sebi objašnjavamo zašto željeno ni ne možemo dostići. – Jordan Belfort

Kako EP može obogatiti moju terapeutsku praksu?

Da li su neki vaši klijenti i dalje zaglavljeni, uprkos najboljim naporima da im pomognete? Radeći na kompletnom sistemu um-telo, energetska psihologija potpomaže brzu pozitivnu promenu i optimalne psihoterapeutske ishode, a u skladu je sa poslednjim otkrićima neuronauke i traumatologije.