Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

Vibratorne esencije Anđela


Vibracija je osnova života u Univerzumu, pa tako svaka forma postojanja ima svoju jedinstvenu vibratornu strukturu.

Anđeli predstavljaju svetlosnu inteligenciju koja čini strukturu svesti, te tako u sebi spaja suprotnosti, održavajući celinu kako na nivou integracije zvezdanih jata, tako i na nivou DNK, spajajući suprotne parove nukleotida.

Vibratorne esencije anđela su vrlo posebne jer u sebi sadrže vibratornu esenciju jednog od 72 Anđela zodijaka, koji predstavljaju njegovu svetlosnu strukturu.

Teme:

  • Praktična primena esencija za unošenje svetla svesti u određene delove života
  • Veza između Anđela i odgovarajućeg dragog kamenja kao osnove kroz koju se manifestuju ove svetlosne energije
  • Osvešćivanje različitih planetarnih aspekata na nivou natalnog horoskopa
  • Pronalaženje i oživljavanje sopstvene svrhe preko Bića svog Anđela

Kome je namenjen:

  • Svim praktičarima vibratornih esencija i AstroHealing tehnika
  • Svima koji žele da razvijaju viša stanja svesti
  • Onima koji žele da postignu veću unutrašnju stabilnost i mir

Ovo je sedmomesečni program koji se sastoji od 27 lekcija, sa praktičnim iskustvom u upoznavanju 72 vibratorne esencije Anđela koje su zasnovane na određenoj strukturi minerala ili kamena.