Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube

Energetska Astrologija

balansiranje sistema preko čakri

Tehnologija svesti

razvoj saradnje uma i tela u aktivnosti

Meridijani tela

uspostavljanje vitalnosti i ravnoteže preko posebnih energetskih kanala – meridijana – na telu

Duhovni životinjski vodiči

uspostavljanje kontakta sa unutrašnjim energijama koje su predstavljene kroz simboliku određenih životinjskih vodiča

Svest predstavlja sklad suprotnosti unutar bilo kog sistema, a sklad suprotnosti predstavlja balans suprotnih faktora. To znači da je sistem svestan kada su njegovi suprotni elementi u međusobnoj koherenciji, kakvi god da su ti elementi.

Tehnologija Svesti (TS) predstavlja sistem aktiviranja, buđenja i oživljavanja svakog energetskog centra, odnosno čakre. Tokom ovog kursa praktikovaćemo određene vežbe koje će nam omogućiti da celu oblast Energetske Psihologije oživimo u svom svakodnevnom životu što konačno predstavlja izmenu stanja svesti.

Program ima zadatak da isprati energetske vežbe tako da se formira celina u svemu što je potrebno uraditi na jednom energetskom centru. Rad u okviru TS podrazumeva određenu vrstu treninga koji omogućava razvoj veštine da tehike Energetske Psihologije možemo primeniti kao sistem isceljivanja i dostizanja balansa, kako ličnog, tako i onog koji je potreban ljudima sa kojima radimo. Mentalna aktivnost je ovde manje važna i ceo proces možemo posmatrati kao vežbu da dostignemo određeno stanje.

Sam pojam svesti ne podrazumeva samo mentalni deo naše prirode, čak je to deo koji ima najmanji udeo u celovitoj svesti. Svest je univerzalna energija i ona je u najvećoj meri ispoljena kao organizaciona sposobnost događaja oko nas.

Oživljeno polje svesti omogućava odgovarajuću geometriju događaja. Svest je naše zdravlje i zdravlje naše okoline, kao i svih događaja koji se odnose na nas. Iz ugla svesti, svako je odgovoran za količinu ljubavi koju prima, kao i za sve stvari koje mu se događaju u životu. To koliko nas drugi ljudi vole deo je organizacione sposobnosti naše Duše i našeg života. Samo iz toga možemo razumeti da je svest daleko više od mentalnog razmišljanja i da tek kada izađemo iz mentalne ravni možemo sagledati polje koje nazivamo „svest“.

Milijarde procesa u našoj fiziologiji obuhvaćeni su pojmom „svesti“ i ovo je inteligencija koja je enormna. To je inteligencija koju možemo nazvati „sinhronicitet“ ili „viša sila“, ali svakako je prepoznatljiva kroz našu fiziologiju. Upravo zbog stanja koje nosimo u njoj, sve stvari koje nas okružuju deo su naše priče i mi smo sami odgovorni za to da nas one podržavaju kroz život.

Predavanja su jednom mesečno u trajanju od 4 sata, vikendom. Nakon svakog mesečnog sastanka, polaznici dobijaju materijal i vežbe za narednih 28 dana (mesečev ciklus) kako bi iskustveno prošli kroz svaki metod rada na posebnom energetskom centru.

Iako ovaj program čini sastavni deo programa obuke za praktičara Energetske Psihologije (EP), njega je moguće pohađati i nezavisno od ostalih delova EP obrazovanja, kao zaseban kurs.

On-line prijava za Tehnologiju svesti

Prijava za članove